Tracéstudie en technische engineering voor Leiding over Noord

Klant: Eneco
Regio: Rotterdam
Periode: 2011 - 2014

Eneco ontwikkelde een leiding die restwarmte vanuit de afvalenergiecentrale van AVR in Rozenburg via Vlaardingen en Schiedam naar het warmtenet in Rotterdam transporteert. De aansluiting op de centrale van AVR levert een bijdrage aan de verduurzaming van het Rotterdamse warmtenetwerk.

In verschillende projectfases verzorgde Rotterdam Engineering de technische ontwerpoplossingen. In de eerste fase van het project lag de nadruk op een haalbaarheidsstudie, de uitwerking van mogelijke tracés, kostenramingen en knelpuntanalyses. Nadat het project op basis van een positieve businesscase van start ging, verzorgden we de verschillende fases van het technisch ontwerp.

leiding Over Noord
  • Onze haalbaarheidsstudie was de basis waarmee Eneco tot een besluit kon komen over de aanleg van de warmtetransportleiding.
  • Als onderdeel van het technisch ontwerp maakten we diverse sterktetechnische analyses en bereidden we het aanbestedingstraject voor.
  • Een compact team vanuit Rotterdam Engineering ondersteunde Eneco met technisch advies tijdens de uitvoeringsfase.
leiding Over Noord

Trots op

De Leiding over Noord is een lang tracé met leidingen met een behoorlijk forse omvang. We maakten gebruik van speciale boortechnieken (de zogenoemde staal-in-staal boringen) om ondergrondse obstakels te omzeilen. Ook boven de grond was de situatie ingewikkeld. De leiding loopt door het Rotterdamse Havengebied en een drukke stedelijke omgeving. De aanleg had dan ook veel impact op het verkeer en de omwonenden. Rotterdam Engineering zorgde niet alleen voor een technisch optimale oplossing, maar keek ook nadrukkelijk hoe deze inpasbaar zou zijn in de omgeving. Bovendien namen we al in de ontwerpfase de afstemming met diverse betrokken partijen op ons. Daardoor kwamen we tot ontwerpoplossingen die niet alleen op de tekentafel klopten, maar ook in de praktijk goed waren te realiseren.

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering