Copyright

Disclaimer

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Rotterdam Engineering de informatie op deze website met zorg en aandacht samenstelt, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Rotterdam Engineering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, voor de daarop verstrekte informatie dan wel voor de gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing worden aangebracht.

Bepaalde hyperlinks in deze website brengen u naar sites van derden, welke niet door Rotterdam Engineering worden gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Rotterdam Engineering aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotterdam Engineering.

 

 

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering