Riolering

Riolering

Een complexe riolering over een lange afstand aanleggen? Rotterdam Engineering heeft alle deskundigheid in huis voor een succesvolle aanpak.

Een complexe riolering over een lange afstand aanleggen? Rotterdam Engineering heeft alle deskundigheid in huis voor een succesvolle aanpak.

De gehele planvorming rond persriolen en vrijvervalriolen met transportfunctionaliteiten is bij ons in goede handen. We weten raad met het technisch ontwerp van pijpleidingen en de ontwikkeling van complete hydraulische systemen. Maar ook met bijvoorbeeld ramingen, controle van aannemers, vergunningtrajecten en projectmanagement.

Rotterdam Engineering levert een bijdrage aan de realisatie van rioleringssystemen van leidingleveranciers, waterschappen, hoogheemraadschappen en gemeenten. Denk aan pijpleidingen met grote diameters en van complexe materiaalsoorten die binnen een drukke omgeving over grote afstanden functioneren. Onze bovengemiddelde kennis van de Nederlandse bodem en ondergrond betekent dat we het gehele proces nauwkeurig kunnen uitstippelen. Zelfs in slappe bodems, waar we veel werken met onder andere glasvezel versterkt kunststof (GVK), en bij leidingen met ingewikkelde ondergrondse constructies komen we tot werkbare oplossingen. Onze proactieve aanpak minimaliseert de risico’s tijdens de ontwikkeling en uitvoering, al voordat er een schop de grond in gaat.

De afgelopen jaren werkten we aan projecten van onder meer BAAK, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten. We zijn experts in persrioolsystemen en vrijvervalriolen met grote diameters die vanwege de omvang van de leidingen en de putten uiterst complex zijn. Met ons totaalpakket weten

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering