Gas en olie

H2 & Gas

Transportleidingen voor waterstof, groengas, en aardgas kennen geen geheimen voor Rotterdam Engineering.

We leveren alle onderdelen van een volwaardige ontwerpopgave en gaan met veel kennen van zaken met multidisciplinaire vraagstukken aan de slag

Transportleidingen voor waterstof, groengas en aardgas kennen geen geheimen voor Rotterdam Engineering. Onze engineers ontwerpen, tekenen en adviseren met bovengemiddelde expertise.

Van oudsher verzorgt Rotterdam Engineering betrouwbare sterkteberekeningen voor deze leidingen. Maar we leveren inmiddels alle onderdelen van een volwaardige ontwerpopgave en gaan met veel kennis van zaken met multidisciplinaire vraagstukken aan de slag. Denk aan het maken van opstellingsplannen, routekaarten en werkomschrijvingen. Adequaat procesbeheer en strikt kwaliteitsmanagement hebben daarbij voortdurend onze aandacht.

Het team van Rotterdam Engineering heeft ruime ervaring met het werken conform de GTS (Gasunie Technische Standaard (GTS) en de Design and Engineering Practices (DEP) van Shell. We werken direct voor opdrachtgevers uit de gas- en olie-industrie, en via raamcontracten voor aannemers. Vanuit deze expertise en ervaring denken we ook actief mee over de kansen en uitdagingen van de energietransitie. Bijvoorbeeld als het gaat om het benutten van bestaande leidingen voor nieuwe bronnen zoals waterstof.

De projectleiders van Rotterdam Engineering hebben een achtergrond als engineer. Daardoor zitten opdrachtgevers zoals Gasunie altijd om tafel met mensen die ook technisch van de hoed en de rand weten. Dat betekent dat we snel kunnen schakelen, de juiste prioriteiten stellen en oog hebben voor pragmatische oplossingen.

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering