Warmte

Warmte

De ontwikkeling en realisatie van warmtenetten kennen allerlei specifieke uitdagingen en risico’s. De expertise, ervaring en werkwijze van Rotterdam Engineering zorgen voor de gedegen voorbereiding op een succesvolle uitvoering.

De ontwikkeling en realisatie van warmtenetten kennen allerlei specifieke uitdagingen en risico’s. De expertise, ervaring en werkwijze van Rotterdam Engineering zorgen voor de gedegen voorbereiding op een succesvolle uitvoering

Rotterdam Engineering levert al meer dan vijftien jaar specialistische kennis over de ontwikkeling en realisatie van nieuwe warmtenetten – en bij de uitbreiding en vernieuwing van bestaande warmteleidingen. We hebben verstand van zaken, denken proactief mee over het hele proces en zijn flexibel in onze oplossingen. Daardoor leveren we uitsluitend de hoogste kwaliteit: onze aanpak leidt ertoe dat ontwerpen en plannen optimaal zijn afgestemd op de uitvoeringspraktijk – en natuurlijk voldoen aan alle wettelijke vereisten. Op die manier worden warmteleidingprojecten volgens planning en begroting uitgevoerd, met minimale impact op de omgeving.

Bij Rotterdam Engineering verzorgen we het complete pallet aan diensten rond de ontwikkeling van warmteleidingprojecten. Van advies en ontwerp tot calculaties en omgevingsmanagement. Daarnaast ondersteunen we opdrachtgevers bij het opstellen van businesscases, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en tracé-ontwerpen, en het begeleiden van aanbestedingsprocedures en marktconsultaties. Tot onze specialiteiten behoren ook warmteverlies-, warmtebeïnvloedings-, erosiekrater- en hydraulische berekeningen.

We zijn trots op ons werk voor toonaangevende bedrijven zoals Eneco, Ennatuurlijk, Fluvius, Havenbedrijf Rotterdam, HVC, Nuon en Tata Steel.

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering