Vernieuwende ontwerpen voor regionaal warmtenet in Zuid-Holland

Klant: Gasunie
Regio: Rotterdam
Periode: 2014-heden

Gasunie werkt aan WarmtelinQ, een regionale transportleiding die restwarmte uit de Rotterdamse haven inzetbaar maakt voor woningen en bedrijven in Zuid-Holland, zodat deze van het gas af kunnen. Rotterdam Engineering werkt al vanaf de eerste plannen nauw samen met het projectteam van WarmtelinQ, en vindt steeds innovatieve oplossingen voor de complexe uitdagingen van het lange tracé.

WarmtelinQ

Met de aanleg van een transportleiding tussen Vlaardingen en Den Haag is in 2023 een spannende fase gestart in de ontwikkeling van een regionaal warmtenet tussen de Rotterdamse haven en Zuid-Holland. "We zien nu dat onze ontwerpen in de praktijk worden uitgevoerd", vertelt Peter Kreuk, lead engineer bij Rotterdam Engineering. "Zo worden de aanvoer- en retourleidingen - elk met een buitendiameter van 70 tot 90 centimeter - in een sleuf van vijf meter breed aangelegd in de dichtbebouwde omgevingen in Rijswijk en Den Haag."

Van tracéstudie tot ontwerp
Rotterdam Engineering is al sinds 2014 betrokken bij de plannen voor een warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven. "Voor Eneco, die het eerste initiatief nam tot een warmtenet tussen Den Haag en Vlaardingen, maakten we in de periode 2014 tot 2017 een aantal tracéstudies. Dit werk heeft geleid tot de uiteindelijke lijn, de zogenoemde leiding door het midden."

"In 2017 startten we met het voorlopig ontwerp voor de leidingen, waarin het ontwerp op straatniveau wordt vastgelegd. In 2019 zijn de technische details van Loten D&E uitgewerkt in het definitief ontwerp, waarmee vervolgens de aannemers zijn gecontracteerd", blikt Kreuk terug. In de uitvoeringsfase, die van start is gegaan in 2022, is Rotterdam Engineering het aanspreekpunt voor eventuele wijzigingen in de bestektekeningen van de loten D&E waarmee de aannemers werken.

De leiding tussen Den Haag en Vlaardingen wordt naar verwachting in het najaar van 2025 in gebruik genomen. Rotterdam Engineering is ook betrokken bij twee andere belangrijke leidingdelen van WarmtelinQ:

  • tussen Vondelingenplaat en Vlaardingen (oplevering 2026) zijn we verantwoordelijk voor de definitieve ontwerpen;
  • tussen Rijswijk en Leiden (oplevering 2027) in een adviserende rol.
Warmtelinq

3D-modellering als nieuwe standaard

"Bijzonder aan onze aanpak van de ontwerpopgaven van WarmtelinQ is het gebruik van 3D-modellen", zegt Kreuk. "In het voorlopig ontwerp werken we de positie van de warmteleidingen op straatniveau uit, en geven we een bovenaanzicht van het tracé in detail weer. In het definitief ontwerp maken we met 3D-beelden de hoogtelengteprofielen zichtbaar, zodat je voor elke leiding ook de positie in de ondergrond ziet."

Rotterdam Engineering gebruikt voor de driedimensionale weergave van de ontwerpen de Civil 3D extensie van softwareprogramma AutoCAD. De technische tekeningen van transportleidingen worden vervolgens vanuit het 3D model gegenereerd. "We zijn in Nederland koploper in de toepassing van Civil 3D voor grootschalige projecten met ondergrondse leidingen. Binnen WarmtelinQ fungeert de 3D-modellering inmiddels als standaard. De aanpak maakt het mogelijk om veel handmatige werkzaamheden te automatiseren en menselijke fouten te voorkomen. Als je bijvoorbeeld een wijziging aanbrengt, dan signaleert het model meteen de mogelijke clashes. Je maakt een ontwerptekening eigenlijk slim."

Vernieuwende oplossingen en intensieve samenwerking

Kreuk typeert het team van Rotterdam Engineering als "open-minded en een tikkeltje brutaal. Als we denken dat iets slimmer of beter kan, dan gaan we daarmee aan de slag. We werken niet op een bepaalde manier simpelweg omdat het vroeger al zo gebeurde. Omdat de organisatie relatief klein is, zijn we ook in staat om in projecten flexibel te opereren." Er werken zo'n zestig mensen bij Rotterdam Engineering.

Rotterdam Engineering is van de studiefase tot en met de uitvoering betrokken bij de ontwikkeling van WarmtelinQ. De nauwe, langlopende samenwerking met de opdrachtgever is een belangrijke succesfactor, benadrukt Kreuk. "We werken intensief samen met het projectteam van WarmtelinQ, en we denken steeds proactief mee over de verschillende vraagstukken en oplossingsrichtingen."

Vanwege het lange en complexe tracé is er op verschillende momenten in het project voor vernieuwende oplossingen gekozen. "De 3D-modellering voor het definitief ontwerp is een belangrijke pijler van onze vooruitstrevende werkwijze. Ook ons ontwerp voor twee horizontaal gestuurde boringen in het tracé rond Rijswijk is gedurfd. Maar we zien in de uitvoering dat het een succes is, en dankzij onze jarenlange samenwerking met het projectteam van WarmtelinQ is er een breed vertrouwen in onze aanpak." Rotterdam Engineering verwerkte bijvoorbeeld ook staal in staal boringen in het ontwerp, een uitdagende werkwijze waarmee het bureau veel ervaring heeft.

Warmtenetten voor de toekomst

In de hoofdtransportleiding van WarmtelinQ worden op verschillende punten zogenoemde T-stukken aangebracht. Daarmee is het leidingennetwerk klaar voor eventuele toekomstige uitbreidingen, zoals de aansluiting van lokale warmtedistributienetten. De grootschalige verbindingen over lange afstanden maken WarmtelinQ nu al een voorbeeld voor andere regio's. Kreuk: "Warmtenetten worden tot nu toe doorgaans ontwikkeld door een lokale bron te verbinden met woningen en andere gebouwen in een stad of gemeente. Het unieke aan WarmtelinQ is dat het havengebied in Rotterdam fungeert als een bron van warmte, die naar verschillende steden kan worden getransporteerd. Warmte die nu nog in de lucht en het water verdwijnt, maar er straks voor zorgt dat 120.000 woningen en bedrijven van het gas af kunnen. Een belangrijke stap voor de energietransitie en de klimaatdoelen. Wie weet dat de regionale aanpak straks ook in andere delen van Nederland wordt ontdekt."

WLQ3
wlq

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering