Analyses van warmtebeïnvloeding bij ondergrondse transportleidingen

Welke effecten heeft de uitbreiding of vervanging van een warmteleiding op de ondergrondse infrastructuur? In de overvolle Nederlandse bodem en ondergrond is deze vraag actueler en urgenter dan ooit. Onze analyses van warmtebeïnvloeding helpen om veilige oplossingen te vinden.

Het type bodem, de grondwaterstand, het materiaal van de leiding, de nabijheid van elektra- en waterleidingen. Het zijn allemaal factoren die de ondergrondse omgevingsimpact van een warmtepijpleiding beïnvloeden. Rotterdam Engineering maakt betrouwbare calculaties en scenario’s van het mogelijke warmteverloop van warmteleidingen die parallel en dichtbij waterleidingen of elektrakabels komen te liggen.

Steeds meer gemeenten en kabelleidingbeheerders vragen bij vergunningverlening om doorrekeningen van warmtebeïnvloeding door warmteleidingen. Gezien de drukte in de ondergrond neemt het belang van deze analyses alleen maar toe. Rotterdam Engineering heeft alle expertise in huis om warmtebeïnvloeding van de ondergrondse omgeving te analyseren.

Meer weten over de risico’s van warmtebeïnvloeding – en onze maatwerkoplossingen? Neem gerust contact met ons op.

"Met onze beïnvloedingsanalyses brengen wij de effecten van de warmteontwikkeling van elektrakabels/warmteleidingen op de omgeving in kaart"
Dylan Cruz - Engineer

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering