Vergunningen voor leidingprojecten

Om een leidingtraject binnen planning en budget te realiseren is het essentieel dat het vergunningentraject soepel verloopt. Bij Rotterdam Engineering nemen we met veel vakkundigheid de volledige begeleiding van het vergunningenproces voor onze rekening.

Welke vergunningen zijn er nodig om een leidingtraject te realiseren? Welke eisen en randvoorwaarden gelden er dan? Hoe zorgen we dat het beoogde ontwerp vergunbaar is? Hoe krijgen we de benodigde vergunningen in een zo kort mogelijk tijdsbestek geregeld? Het zijn vragen die Rotterdam Engineering voor uiteenlopende opdrachtgevers en projecten beantwoordt.

We inventariseren vergunningen en de eisen en randvoorwaarden die ze stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om omgevingsvergunningen, Wbr-vergunningen, keurvergunningen, en vergunningen en meldingen voor het onttrekken en lozen van grondwater. We zorgen voor afstemming van de ontwerpoplossingen met het bevoegd gezag, zoals provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen. Daarnaast kunnen we de vergunningaanvragen volledig opstellen en begeleiden. Inclusief de benodigde vergunningsberekeningen en eventuele omgevingsonderzoeken.

Vanuit onze expertise met ondergrondse transportleidingen kennen we alle relevante wet- en regelgeving. Bovendien toetsen we al jarenlang uiteenlopende vergunningaanvragen. Daardoor weten we precies wat haalbaar is en welke aandachtspunten er zijn bij de diverse vergunningverleners. Waar nodig betrekken we deskundigen uit ons netwerk die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in ecologische en archeologische aspecten die bij een vergunningtraject kunnen spelen. Met onze aanpak gaan we het uiterste om vergunningtrajecten snel en succesvol te laten verlopen.

"Om het vergunningstraject soepel te laten verlopen, is het essentieel om het vergunningsdossier zo compleet mogelijk bij de vergunningverlener neer te leggen."
Robert Dirksen – Projectleider

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering