Tracé- en haalbaarheidsstudies

Succesvolle leidingprojecten beginnen doorgaans met een gedegen tracé- of haalbaarheidsstudie. Rotterdam Engineering maakt betrouwbare analyses en adviseert vervolgens over de haalbare opties.

Rotterdam Engineering is een ervaren partner voor de uitwerking van mogelijke leidingtracés. We onderzoeken de kansen, risico’s en knelpunten van verschillende tracés en wegen de verschillende opties op basis van de diverse aspecten tegen elkaar af. Hierbij houden we expliciet rekening met de omgeving waarin het project zal worden uitgevoerd, en de verlichtende of juist verzwarende (kostenverhogende) omstandigheden die daarin meespelen.

Onze analyses worden veel gebruikt om businesscases op te stellen. Binnen een haalbaarheidsstudie spelen dan bijvoorbeeld kostenramingen en knelpuntenanalyses een belangrijke rol. Waar nodig adviseren we over mogelijke alternatieven. Natuurlijk letten we daarbij ook op aandachtspunten bij de uitvoering. We houden bijvoorbeeld rekening met de verschillende stakeholders die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van tracés.

Rotterdam Engineering staat bekend als een team specialisten dat de uitvoering van tracé- en haalbaarheidsstudies efficiënt en betrouwbaar inricht. Onze kengetallen zijn een degelijke basis om inschattingen te maken van kosten en baten. Daarnaast krijgen we door onze betrokkenheid bij de uitvoering van ondergrondse transportleidingsystemen veel feedback en praktijkinformatie, waarmee we kengetallen continu kunnen verifiëren.

Op zoek naar een goed startpunt voor een nieuw leidingtracé? Wij delen graag onze kennis over tracé- en haalbaarheidsstudies.

"Het beste tracé houdt rekening met de eisen en wensen van opdrachtgever en stakeholders. De optimalisatie van het tracé vindt plaats op basis van techniek, kosten en omgeving."
Jeroen de Graaff- Projectleider

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering