Projectmanagement

Volgens de schoolboekjes draait projectmanagement om het bewaken van kwaliteit, planning en budget door risico’s en de daarmee samenhangende maatregelen en acties te beheersen. Bij Rotterdam Engineering weten we waar het in de praktijk van complexe transportleidingen dan daadwerkelijk om gaat.

Rotterdam Engineering verzorgt projectmanagement bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe leidingsystemen, omgevingsmanagement in de ontwerp- en vergunningenfase, en directievoering tijdens de uitvoering. Onze projectleiders hebben namelijk niet alleen verstand van technische oplossingen, maar ook van de organisatorische aandachtspunten en communicatievraagstukken die daarbij horen. We participeren regelmatig in project- en bouwteams en zijn in staat om de afstemming tussen verschillende betrokkenen in goede banen te leiden.

Onze opdrachtgevers waarderen onze expertise op het brede terrein van ondergrondse leidingsystemen. Daardoor vertrouwen ze Rotterdam Engineering ook vaak het projectmanagement toe. De betrokkenheid en praktijkgerichtheid van onze mensen zijn namelijk niet alleen kenmerkend voor onze engineeroplossingen, maar ook voor ons optreden als adviseurs en projectmanagers.

Een hands-on projectmanager nodig die thuis is in de wereld van transportleidingen? Neem direct contact met ons op.

"Binnen de grote projecten die Rotterdam Engineering draait, nemen we net zo goed de rol van adviseur als projectmanager op ons. Met onze vakinhoudelijke kennis en onze inzet op praktische oplossingen zorgen we dat de zaken goed voor elkaar komen."
Marc van Lith – Projectleider

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering