Rotterdam Engineering stedelijk

In de stad is weinig ruimte, ook in de ondergrond. Ons werk in stedelijk gebied wordt gekenmerkt door de hoge mate van interactie met de omgeving. Een goede relatie met onze stakeholders en duidelijk communiceren zijn essentieel om ons werk op de juiste wijze uit te voeren. Wij hechtten dan ook veel waarde aan de relatie met onze klanten en de omgeving.

RE Stedelijk werkt voor klanten binnen de volgende disciplines: warmte & koude, waterbouw, riolering, persleidingen en mantelbuizen. Hier is een selectie van onze stedelijke projecten: