Ontwerp en advies voor watertransportleiding onder de Nieuwe Waterweg

Klant: Evides
Regio: Rotterdam
Periode: 2014-2017

Evides verlegde de drinkwatertransportleiding rond Rozenburg. De aanleiding daarvoor was de komst van de Blankenburgverbinding tussen Rotterdam en Vlaardingen, waarvoor onder andere een tunnel onder de Nieuwe Waterweg is aangelegd. De bouw was van invloed op een van de grootste drinkwatertransportleidingen van Evides, die onder de beide oevers van de Maas doorloopt en drinkwater aflevert bij huishoudens in het Westland en Delft.

Nieuwe Waterweg

In 2014 maakte Rotterdam Engineering de tracéstudie voor het nieuwe DN600 waterleidingtracé. Ook daarna bleven we nauw betrokken bij het project. In bouwteamverband realiseerden we samen met Evides en de aannemer de waterleidingkruising onder de Nieuwe Waterweg.

  • Na de tracéstudie zorgden we voor alle ontwerpen: van het voorlopige ontwerp tot de bestektekeningen.
  • Met technisch advies, dat is gebaseerd op hydraulische analyses en sterktetechnische berekeningen, bereidden we de uitvoeringsfase voor.
  • We begeleidden de aanbesteding van de uitvoering en ondersteunden bij de vergunningverlening.
  • We adviseerden Evides in bouwteamverband over de beste ontwerpoplossing en de vergunbaarheid daarvan.

Trots op

De aanpassing van de omvangrijke drinkwatertransportleiding onder de Nieuwe Waterweg vond plaats in een drukke stedelijke omgeving. Zo doorkruist de leiding twee rivierdijken van twee verschillende waterschappen. Bovendien zijn er twee gemeenten én Rijkswaterstaat bij betrokken.


Rotterdam Engineering voorzag in eerste instantie een horizontaal gestuurde boring waarvoor de leiding over een spoor gehesen zou worden. In bouwteamverband ontwikkelden we een alternatief met een minder grote impact op de omgeving. Daardoor was de uitvoering van het ontwerp ook beter beheersbaar en veiliger. Vanuit onze expertise konden we tijdig de risico’s inventariseren, opbouwend kritisch meekijken en aandachtspunten binnen budget en planning oplossen.

"Zowel het resultaat van het project als de samenwerking tussen de betrokkenen is heel bijzonder. We hebben van Evides alle ruimte gekregen om te laten zien wat we kunnen. We denken actief mee wat er speelt en welke mogelijkheden er qua techniek en wet- en regelgeving zijn om de gewenste oplossing te realiseren. De suggesties van de aannemer nemen we daarbij echt serieus. Als een idee goed is, dan gaan we daar gewoon voor."
Jelle Sluis – Projectleider

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering