Ontwerp voor een aangepast rioolsysteem rond de Blankenburgverbinding

Klant: Baak
Regio: Rotterdam
Periode: 2017 - heden

Met de Blankenburgverbinding werkt Rijkswaterstaat aan een nieuwe weg tussen Rotterdam (Rozenburg) en Vlaardingen (Holy). Hiervoor worden twee tunnels gelegd, onder het Scheur en Vlaardingen. Tegelijkertijd wordt de A20 verbreed. De tunnelaanleg en wegverbreding hebben impact op de riolering in het gebied.

Rotterdam Engineering maakte de ontwerpen om het persrioolsysteem op drie locaties te verleggen. We leverden met een betrouwbare oplossing die rekening houdt met de zeer slappe bodem rond de oevers van het Scheur en in de gemeente Vlaardingen.

blankenburgverbinding
  • Op basis van hydraulische en sterktetechnische analyses maakten we een ontwerp voor een persrioolsysteem met grote diameters dat geschikt is voor de slechte bodemcondities ter plekke.
  • Als onderdeel van onze ontwerpoplossing bepaalden we de juiste diameters van de leidingen, de optimale drukval over het netwerk, en de noodzakelijke aanpassingen aan de pompen en besturingssystemen.
  • We ontzorgen de opdrachtgever in het gehele proces, van het systeemontwerp tot de aanbesteding van de uitvoering. Zo maakten we een volledig uitvoeringsdossier, waarmee het project de benodigde vergunningen kon aanvragen en aannemers kon contracteren.
blankenburgverbinding
"Door de opdrachtgever al vanaf de eerste start mee te nemen in het proces en de complexiteit van het project, kunnen we tot het beste eindproduct komen. Als Rotterdam Engineering combineren we onze theoretische kennis met onze ervaring uit de praktijk om in nauwe afstemming met de klant tot een passend ontwerp te komen."
Roelof Jonkers – Directie

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering