Nieuwe levensader voor rioolsysteem in Vlaardingen

Klant: Gemeente Vlaardingen
Regio: Vlaardingen
Periode: 2017 - heden

Nieuwe levensader voor rioolsysteem in Vlaardingen

Een essentiële rioolleiding met een grote diameter, die in een drukke omgeving met slappe ondergrond moet worden vervangen. Dat is in een notendop de opgave waar de gemeente Vlaardingen voor stond. Rotterdam Engineering zorgde voor een oplossing die klaar is voor de toekomst.

De rioolleiding tussen de Van Boendaleweg en James Wattweg in Vlaardingen Zuid-Oost is een aorta voor de afvoer van het persriool van de stad. “De rioolleiding, met een diameter van een meter, voorkomt dat Vlaardingen na een hevige regenval onder water komt te staan,” vertelt Roelof Jonkers, directeur van Rotterdam Engineering.

levensader

Rotterdam Engineering ontwerpt in 2017 al een vervanging van een deel van het persriool in Vlaardingen. In 2021 gaat het bureau aan de slag met een vervolg: een 200 meter lange leiding die onder meer de spoorlijn tussen Vlaardingen en Hoek van Holland doorkruist. “In 2017 hebben we met een camera-inspectie geconstateerd dat er lekkages zouden kunnen optreden rond de koppelingen tussen de verschillende onderdelen van de leiding. Bovendien waren er tekenen dat de betonnen buizen, die dateren uit 1968, aan het einde van de levensduur zijn. Omdat de leidingen het spoor kruisen, zouden er serieuze risico’s voor de omgeving kunnen ontstaan.”

levensader

Begeleiding van A tot Z
De gemeente Vlaardingen, die eigenaar en beheerder is van het persrioolsysteem, geeft prioriteit aan het project en schakelt Rotterdam Engineering in om tot de juiste oplossing te komen. “De grote diameter van het persriool en de slappe bodemlagen maken de opgave heel complex”, zegt Jonkers over de uitdagingen van het project. “Daar komt bij dat de bestaande leiding tijdens de werkzaamheden niet lang buiten bedrijf mag zijn, omdat de noodleiding niet de volledige capaciteit vervangt. De puzzel voor ons is om de ondergrondse werkzaamheden optimaal voor te bereiden zodat de aannemer de ‘intakking’ in zeer korte tijd kon klaren.”

Met Jonkers als adviseur begeleidt een compact en multidisciplinair team van Rotterdam Engineering het gehele traject: van het allereerste ontwerp tot de ingebruikname van de nieuwe leiding. “We starten met een schetsontwerp en haalbaarheidsstudie op basis waarvan de gemeente een besluit neemt over de aanpak van het project. Vervolgens zijn we verantwoordelijk voor de ontwerpoplossing. Daarnaast ondersteunen we de gemeente in de aanbestedingsprocedure en de aanbestedingsprocedure en het verificatiegesprek met de laagste inschrijver.” Samen met adviseurs van BT Geoconsult voert Rotterdam Engineering geotechnisch veldonderzoek uit, en het team toetst de werkplannen van aannemer Kouwenberg Infra.

Realisatie in recordtempo
De gekozen oplossing maakt gebruik van een gesloten frontboring onder het spoor, vertelt Jonkers. “Er wordt dan een lege buis onder het spoor door geboord, waar de rioolleiding doorheen wordt aangebracht. Daardoor is er geen enkele hinder of onderbreking voor het treinverkeer.” De operatie is uiteindelijk in recordtempo uitgevoerd: vijf dagen na de afkoppeling van de oude leiding is de nieuwe alweer gereed voor gebruik.

“Het project is ook bijzonder omdat we moeten werken in een gebied met zachte bodemlagen”, voegt Jonkers toe. “De toplaag waarin we werken is bij wijze van spreken slappe prut, terwijl je voldoende stevigheid nodig hebt om met groot materieel een zware leiding te plaatsen. Als je zand stort dan wordt de ondergrond te zwaar belast, dus hebben we voor een evenwichtsneutrale oplossing een mix gemaakt van zand, EPS en BIMS.” Daarnaast zorgde de grondlaag rond het spoor voor spannende uitdagingen. Als er een sleuf voor de frontboring wordt gegraven dan is het mogelijk dat de bodem openbarst, wat onveilige situaties in de bouwkuip kan opleveren. Daarom hebben er minimale zandafgravingen plaatsgevonden.

Duurzame oplossing
Bij complexe infraprojecten doen zich altijd onvoorziene situaties voor. Het team van Rotterdam Engineering is in de gehele keten actief betrokken, zodat de gemeente onderbouwde keuzes kan maken en de risico’s goed worden gemanaged. “Als je in de uitvoering met uitdagingen te maken krijgt, dan is het de vraag wat de impact daarvan is op het ontwerp en wat dan de beste vervolgstap is. Je wilt een flexibele oplossing voor de onvoorziene situatie die recht doet aan het ontwerp, want de leiding moet zeker vijftig tot tachtig jaar meegaan.”

Locatiespecifieke expertise
Rotterdam Engineering realiseerde in 2013 samen met Eneco een vergelijkbaar ontwerp voor een kruising met het spoor, op zo’n 60 meter afstand van het actuele project. Daardoor heeft het bureau veel locatiespecifieke kennis, die wordt gecombineerd met de inzichten uit projecten in andere delen van Nederland (en zelfs in België). Jonkers: “Elk gebied heeft specifieke kenmerken en uitdagingen. Met name leidingen met een grote diameter in zachte grondlagen vereisen veel expertise om alle risico’s beheersbaar te houden. Het luistert bijvoorbeeld heel nauw welke ontwerpopties je uitwerkt en welke materialen en koppelingen je gebruikt.”

Ondanks de uitdagingen van de complexe omgeving, in combinatie met de bij de uitvoering onvoorzien opgetreden omgevingsfactoren, is het project naar tevredenheid van de gemeente Vlaardingen uitgevoerd. . “Door onze lokale kennis en landelijke ervaring hebben we in alle fasen – van het ontwerp tot de uitvoering – de risico’s en mogelijke oplossingen in beeld. Daardoor kunnen we de gemeente steeds proactief betrekken bij aandachtspunten en ontwerpopties. In elke projectfase zetten we de juiste expertise in, waardoor we optimaal ontzorgen. Want wij worden blij van complexe vraagstukken, maar voor de opdrachtgever moet het project natuurlijk juist níet spannend worden.”

"Door de opdrachtgever al vanaf de eerste start mee te nemen in het proces en de complexiteit van het project, kunnen we tot het beste eindproduct komen. Als Rotterdam Engineering combineren we onze theoretische kennis met onze ervaring uit de praktijk om in nauwe afstemming met de klant tot een passend ontwerp te komen."
Roelof Jonkers – Directie

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering