Detailontwerp en uitvoeringsbegeleiding voor Vondelingenwarmte

Klant: Havenbedrijf Rotterdam
Regio: Rotterdam
Periode: 2016-2017

Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde een nieuw warmteleidingtracé van Shell Pernis naar de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Het net voorziet woningen en bedrijven in Hoogvliet van restwarmte uit de industrie, wat bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de gemeente.

Rotterdam Engineering tekende voor de technische zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van het leidingtracé. We keken naar de warmteleidingen en alles wat daaromheen noodzakelijk is – van de technische installaties in de omgeving tot het draagvlak onder betrokkenen.

Vondelingenwarmte
  • Naast een gedetailleerd ontwerp maakten we ook sterkteberekeningen, en begeleidden we de aanvraag van tracévergunningen.
  • We stelden het bestek en de technische werkbeschrijving op, en zorgden voor de afstemming over de eisen en randvoorwaarden met verschillende stakeholders.
  • We coördineerden de aanbestedingsprocedure voor aannemers en ondersteunden bij de beoordeling van de aanbiedingen.
  • Gedurende het gehele project zetten we moeiteloos steeds verschillende petten op. Zo traden we op als ontwerpleider, projectleider en adviseur – en deelden we onze kennis over warmtenetten met de opdrachtgever.
Vondelingenwarmte

Trots op

Een leiding van 450 meter die in de volle lengte over een gebouw wordt getild. Het was een van de ontwerpoplossingen die we voor het project Vondelingenwarmte uitwerkten. Een gedurfde aanpak, die toch precies volgens tekening is uitgevoerd.

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering