Rotterdam Engineering stedelijk

Nuon heeft over de periode sinds 2011 veel geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van het stadsverwarming netwerk. Op deze wijze wordt een flinke stap gezet in het realiseren van een duurzame energie infrastructuur. Sinds 2011 leveren wij aan Nuon engineering diensten voor het stadsverwarming netwerk. RE levert diensten variërend van tracébepalingen tot detailengineering ten behoeve van vergunningaanvragen. Over de jaren hebben wij gebouwd aan een intensieve relatie met Nuon, de uitvoerend aannemers en de vergunningverleners. Op deze wijze zijn wij in staat gedragen oplossingen uit te werken waar alle partijen voordeel van ondervinden.      

Terug naar projecten

ST Nuon Bestek Engineering2Klant: N.V. Nuon Energy
Regio: Rotterdam en Amsterdam
Periode: 2011 - heden

  • Stadsverwarming
  • Staal PUR/PE
  • PE-X kunststof wijknetten
  • Diameters tot DN300
  • 21,5 kilometer leidingnet
  • 800+ huisaansluitingen

Diensten van Rotterdam Engineering:

  • Tracé uitvoering
  • VO engineering
  • DO engineering
  • Uitvoeringsondersteuning

Video: uitvoering project Laan op Zuid

Video: uitvoering project Sportlaan