Rotterdam Engineering stedelijk

Van 2009 tot 2014 heeft Eneco gewerkt aan het leggen van de stadsverwarming verbinding tussen AVR Rozenburg en het Rotterdamse SV-leidingnet. Hiermee is de kritieke noordelijke schakel van het Rotterdamse SV-leidingnet gesloten. Bij de start van het project hebben wij de voorlopige engineering van 50% van deze verbinding ingevuld. In de voorbereiding van de uitvoering hebben wij de detailengineering van de complexe ondergrondse kruisingen uitgevoerd en hebben wij de vergunningstrajecten doorlopen voor de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering hebben wij in opdracht van de opdrachtgever de technische uitvoeringsbegeleiding verzorgd. 

Terug naar projecten

ST Leiding over noordKlant: Eneco Warmtenetten B.V.
Regio: Zuid-Holland
Periode: 2009 - 2014

  • DN700/900 Stadsverwarming
  • 16,6 Km
  • Staal in staal en VPS
  • 3x SIS HDD boringen
  • 4x DN1200 GFT boringen voor mantelbuizen

Diensten van Rotterdam Engineering:

  • Voorlopig ontwerp
  • Detail engineering en DO
  • Materiaal requisitie SIS leidingdelen
  • Vergunningsaanvragen
  • Uitvoeringsbegeleiding voor de opdrachtgever