Evides Rozenburg verbinding header

Evides verlegt haar transportleidingnet rond Rozenburg. De aanleiding voor het project is de geplande aanleg van de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg. De uitvoering van het project is gestart in april 2017.

RE is sinds 2014 bij dit project betrokken en adviseert bouwteampartners Evides en Van Vulpen op het gebied van vergunningen en leidingconstructie. Het hoogtepunt van het project is de realisatie van de horizontaal gestuurde boring (HDD) tussen Rozenburg en Maassluis: een boring van 1100 meter, uitgevoerd in DN600 staal. Deze schitterende film laat zien hoe het bouwteam deze boring heeft voorbereid en uitgevoerd.

Sinds onze eerste tracéstudie voor de nieuwe verbinding tussen beide oevers van Het Scheur, voorjaar 2014, zijn we als adviseur met Evides opgetrokken in dit avontuur. In die tijd hebben we diverse studies verricht en besprekingen gevoerd, gevolgd door het opstellen van het VO+ en aanbestedingspakket voor de bouwteamfase.

De tijd was het project gunstig gezind: een langdurige buitendienststelling van de spoorlijn Schiedam – Hoek van Holland gaf ruimte om de boorstreng aan de noordzijde uit te leggen, in plaats van door Rozenburg.

Met Evides spraken we af een boorlijn aan te besteden die reeds geaccepteerd was door de betrokken vergunningverleners. Voor de HDD gaat het om twee waterschappen, twee gemeenten én Rijkswaterstaat. Met tekeningen, besprekingen en notities zorgden we voor onderbouwing en akkoord op ons ontwerp en verzamelden we de randvoorwaarden voor de uitvoering. Door vooraf te zorgen voor akkoord van de betrokken vergunningverleners op het ontwerp van de HDD, hoefde het bouwteam zich slechts te concentreren op de uitvoeringstechnische uitdagingen. Die waren er volop, en vormden een belangrijke reden voor het besluit om in bouwteam verder te gaan.

Dit najaar realiseert het bouwteam de laatste aansluitingen, onder meer in de leidingenstrook langs de Professor Gerbrandyweg (Rotterdam) en nabij de waterkering langs het Oeverbos (Vlaardingen). RE verzorgt voor het bouwteam de bijbehorende vergunningaanvragen met de sterktetechnische onderbouwing.

Terug naar projecten

 Video: Uitvoering DN600 kruising Het Scheur