Sterkteberekeningen voor pijpleidingsystemen

De overheid stelt hoge eisen aan de kwaliteit van pijpleidingen voor het transport van bijvoorbeeld water en gas. Stress- en sterkteberekeningen van de transportleidingen zijn hierbij belangrijke instrumenten. Rotterdam Engineering heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van dergelijke berekeningen. En minstens zo belangrijk: we helpen om de uitkomsten te vertalen naar de uitvoeringspraktijk.

De specifieke kenmerken van de Nederlandse bodem, de omgevingssituatie en de toegepaste materialen zijn allemaal van invloed op de sterkte die leidingen moeten hebben om goed te functioneren. Rotterdam Engineering weet alles over berekeningen van de spanningen en krachten die op pijpleidingen worden uitgeoefend. Zowel voor bovengrondse als ondergrondse leidingen. Of het nu gaat om een leiding voor warmte, riolering, gas, olie of water.

We maken slim gebruik van de nieuwste engineering software om berekeningen inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld met 3D-modellen. Tegelijkertijd kijken we altijd met een kritische blik naar de resultaten van softwareprogramma’s en geven we onderbouwde adviezen over de concrete implicaties van de resultaten. In situaties die eenvoudig geanalyseerd kunnen worden, of wanneer een snelle inschatting nodig is, maken we trouwens ook handmatige berekeningen..

Ook een sterkteberekening nodig? Wij gaan er graag mee aan de slag.

"Rotterdam Engineering kan zelfs de meest complexe situaties in pijpleidingsystemen doorrekenen."
Arjan Smorenberg - Specialist

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering