Onze bijdrage aan commissies

Rotterdam Engineering levert een actieve bijdrage aan diverse commissies, werkgroepen en coalities.

We zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de commissie en werkgroep van NEN 3650, de algemene norm voor buisleidingsystemen. Ook hebben we zitting in de normcommissie EN13941, die zich bezighoudt met de Europese normering van warmteleidingen.

Via onze deelname aan commissies en werkgroepen delen we actuele inzichten over normen die belangrijk zijn voor ons werkterrein. Daarnaast denken we samen met alle betrokken partijen mee over de ontwikkelingen in de markt en de oplossingen voor de uitdagingen die er spelen.

Rotterdam Engineering is ook deelnemer aan de Groen Gas Coalitie. Met het initiatief maken zestien Nederlandse bedrijven zich sterk voor een volwaardige positie van waterstof en biogas in de energietransitie.

Society of Engineers

Rotterdam Engineering is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Grondingenieurs
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering