Rotterdam Engineering stedelijk

Eind 2013 heeft RE de opdracht van Evides NV gekregen om de engineering tot en met aanbesteding te verzorgen van een nieuwe bronwaterleiding met een diameter van 560mm te Dordrecht. Deze nieuwe bronwaterleiding dient aan te sluiten op twee bestaande bronwaterleidingen en fungeert als een kortsluitroute. De bestaande bronwaterleiding transporteert bronwater vanaf de waterwinvelden cq bronwaterpompen naar EVIDES drinkwaterproductie lokatie Baanhoekweg te Dordrecht. De nieuw aan te leggen bronwaterleiding kent een stedelijke routing in de “Staart” en “Iroko” een tweetal wijken in Dordrecht, een horizontaal gestuurde boring kruisend het water “de Wantij” en Hoofdwaterkering.


Het werk kent een aantal complexe situaties in een stedelijke omgeving, hiervoor heeft Evides de directievoering voor dit werk bij RE neer gelegd. De uitvoering is gerealiseerd in 4 maanden tijd.

Terug naar projecten

ST EVIDES BronwaterleidingKlant: EVIDES N.V.
Regio: Dordrecht
Periode: 2013 - 2014

  • HDPE SDR 13,6/SDR11 Waterleiding
  • Diameter 560mm
  • 1600m
  • HDD boring Wantij en Hoofdwaterkering
  • HDD boring kruising verkeersader Baanhoekweg

Diensten van Rotterdam Engineering:

  • Tracé studie en mogelijkheden onderzoeken koppelleiding
  • Leidingontwerp en sterkte berekeningen leidingmateriaal
  • Vergunningentraject
  • Diverse ramingen (budget- en directieraming)
  • Directievoering en omgevingsmanagement